komercijalna

atlantis

nikob

sparkase

sponzori uni

sponzori ewn

 

Карневал 2020

Соопштение:

Поради пандемијата со Ковид – 19 Струмичкиот каневал е одложен на неодредено време со можна дата на одржување на 9-ти Мај. Имајќи го во предвид развојот на настаните ниту во овој термин не е возможно одржувањето на карневалот. Во моментот кога ќе се создадат услови Организациониот одбор во соработка со Општина Струмица и карневалските групи ќе донесе одлука дали и кога ќе се одржи јубилејниот 30-ти карневал од обновената организирана форма.

PLAKAT

stopanska

grafoservis

sirius

kanal 77

akzentmedia

fleks kredit